Jdi na obsah Jdi na menu
 

Boží Tělo

129.jpgPodle křesťanské tradice se každým rokem na Slavnost Těla a Krve Páně koná v v mnoha farnostech na celém světě procesí.  Pro věřící křesťany je velkou příležitostí k tomu, aby veřejně vyjádřili svoji víru a lásku ke Kristu přítomnému tajemným způsobem v kousku nekvašeného chleba, který je nesen ulicemi měst i nejmenších vesniček ve zvláštní schránce "monstranci". V dějinách lidstva odkazoval průvod slavnostního rázu vždy k něčemu jinému, vyššímu. Nejedná se zde v žádném případě o pouhou procházku, ale má věřícím spíše připomínat, že každý člověk je na zemi jen poutníkem. Každý člověk na tuto zemi přichází i odchází, takže země není jeho stabilním domovem. Ale podstatné na této životní cestě je to, že během tohoto putování nemusí jít osamocen. Je tu Bůh sám, který člověka doprovází. U Něho muže každý najít oporu, sílu a povzbuzení. Křesťanská tradice během staletí učinila z této slavnosti jedno z nejpůsobivějších projevů víry, neboť eucharistický Kristus, jež je tímto jedinečným způsobem přítomen v ulicích, jakoby žehnal lidem i celému městu. Slavnost Těla a Krve Páně se v naší farnosti ve Veselí nad Lužnicí zahajuje  bohoslužbou s doprovodem chrámového sboru a po mši svaté následuje eucharistický průvod městem. Krojované procesí vychází za doprovodu dechové hudby z kostela Povýšení sv. Kříže a prochází městem ke čtyřem připraveným oltářům a končí v kostele sv. Floriána v Mezimostí, kde je zakončeno slavnostním požehnáním.

Fotogalerie:

Rok 2017:  www.farnostveseli.cz/fotoalbum/bozi-telo/

Rok 2014:  www.farnostveseli.cz/fotoalbum/rok-2014/bozi-telo-2014/