Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pořad bohoslužeb pro dušičkové období

MIMOŘÁDNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

PRO DUŠIČKOVÉ OBDOBÍ

NEDĚLE 28. října

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 

7:30           Svátost smíření                      Drahov

8:00           Mše svatá                              Drahov

9:30           Mše svatá           Veselí nad Lužnicí

                                               Povýšení sv. Kříže

11:00         Mše svatá                               Hamr

                                        Poté bohoslužba na hřbitově

16:00         Svátost smíření        Veselí nad Lužnicí                                                      Povýšení sv. Kříže

 

 

ČTVRTEK        1. listopadu       

                    SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

         9:30           Mše svatá                    

                                        Kaple v Domě sv. Františka

17:30         Mše svatá                   

                            Kostel Povýšení svatého Kříže

 

PÁTEK             2. listopadu

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ       

 

8:00           Mše svatá                   

                               Kaple v Domě sv. Františka

 

10:00      Mše svatá    Domov pro seniory - TEP 

 

11:30           Mše svatá                   

                               Kaple v Domě sv. Františka

 

15:30         Mše svatá                     Drahov

                              Poté bohoslužba na hřbitově

 

17:00           Mše svatá                   

                               Kaple v Domě sv. Františka

 

 

17:30         Mše svatá                   

                           Kostel Povýšení svatého Kříže

                                Poté bohoslužba na hřbitově

SOBOTA          3. listopadu    První sobota v měsíci

9:00           Mše svatá                   

                           Penzion – Dům s peč. službou

17:00    Mše svatá    Kaple v Domě sv. Františka

               Mše svatá je s nedělní platností

 

NEDĚLE 4. listopadu

 

8:00           Mše svatá                              Drahov

9:30           Mše svatá           Veselí nad Lužnicí

                                                     Povýšení sv. Kříže

11:00         Mše svatá                             Dráchov

                                        Poté bohoslužba na hřbitově

 

 

Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, který má na starost odpustky) v roce 2012 udělila českým a moravským diecézím na žádost místních biskupů výjimku, že je možné získat pro zemřelé plnomocné odpustky vždy už od 25. října. Tato výjimka platí do roku 2019.