Jdi na obsah Jdi na menu
 

REKONSTRUKCE VĚŽE KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

 Na těchto stránkách si můžete

přečíst aktuální informace o

rekonstrukci krovu věže farního

kostela Povýšení svatého Kříže ve

Veselí nad Lužnicí. Je také možné 

podívat se na různé fotografie.

 

Sejmutí kříže

 

Otevření pouzdra

 

Fotografie nalezené ve věži kostela

 

 Úvodní informace:

V noci z 18. na 19. srpna roku 2017 zasáhla Veselsko větrná bouře, která mimo jiné poškodila i střechu kostela Povýšení svatého Kříže. Kromě toho vichřice pohla křížem na vrcholu kostelní věže.

Zprvu nebylo zřejmé, jak moc je toto vychýlení nutné aktuálně řešit. Ale po odborném posouzení statikem bylo rozhodnuto, že vzhledem ke značnému poškození ukotvení kříže je nutné jej co nejdříve odstranit.

Ukázalo se, že se jedná o poměrně složitý technický problém, který se ale díky panu Vavříkovi a panu Zelenkovi podařilo vyřešit. K sejmutí  kříže a části velmi poškozené hrotnice došlo s pomocí jeřábu a odborné asistence v pondělí 11. září 2017 krátce po poledni. 

 

Bylo dále zjištěno, že poškození krovu věže je natolik rozsáhlé, že bude potřeba celková rekonstrukce, která bude časově i finančně velmi náročná. 

 
 

Na žádost administrátora farnosti byla

od 1. února 2018 povolena veřejná

sbírka na opravu věže farního kostela.

Přispívat je možné na dárcovské konto

číslo: 5210708309/0800.  Na

požádání je také možné vystavit

potvrzení o daru.

  

 

Na základě výběrového řízení bylo

 

dne 2. března 2018 rozhodnuto, že

 

realizaci obnovy krovu věže farního

 

kostela Povýšení svatého Kříže ve

 

Veselí nad Lužnicí provede firma

 

Vertigo Písek za cenu 4.470.018

 

Kč.

 


 

Komise Národního památkového

 

ústavu územního odborného

 

pracoviště v Českých Budějovicích,

 

která se uskutečnila dne 21. února

 

2018 doporučila poskytnutí

 

příspěvku na obnovu nemovité

 

kulturní památky v rámci

 

Havarijního programu Ministerstava

 

kultrury v roce 2018 do výše

 

1.000.000 Kč. Konečné rozhodnutí

 

o přiznání příspěvku náleží

 

Ministerstvu kultury. 

 


 

Dne 26.7. 2018 Ministerstvo kultury

 

rozhodlo o poskytnutí příspěvku na

 

obnovu nemovité kulturní památky

 

- areál kostela Povýšení sv. Kříže ve

 

výši jeden milion korun českých. Ve

 

středu 29.8. byla tato částka

 

připsána na účet farnosti.

 


 

Ve středu 12. září tzn. do roka a do

 

dne po sejmutí vrcholového kříže

 

došlo d fyzickému převzetí stavby

 

na místě samém a stavba se tím

 

považuje za zahájenou.

 

 

Po dobu opravy nebude z bezpečnostních

 

důvodů věž přístupná veřejnosti a bude

 

omezený průchod okolo věže. Děkujeme

 

za pochopení

 

Na rok 2018 jsou plánovány

 

následující práce:

 • Stavba lešení okolo severo-východního rohu věže
 •  
 • Stavba závěsného lešení okolo celé věže
 •  
 • Demontáž plechové krytiny od zděné římsy po začátek velké kopule
 •  
 • Demontáž podbytí ve stejném rozsahu
 •  
 • Rekonstrukce celé základny krovu věže
 •  
 • Provizorní zakrytí otevřených částí
 •  
 • Demontáž lešení

 


 

V pátek 5. října byly rozpečetěny tři

 

pokladničky. Výtěžek činil

 

18.514 Kč. Po vložení na dárcovský

 

účet dosáhla celková částka na

 

účtu výše 409.196,10. Tím by měly

 

být finance na první etapu

 

zajištěny.