Jdi na obsah Jdi na menu
 

Boží tělo

7. 3. 2014

Podle křesťanské tradice se každým rokem, na Slavnost Těla a Krve Páně, v naší farnosti koná procesí, které je příležitostí k tomu, aby věřící vyjádřili svoji víru a lásku ke Kristu přítomnému tajemným způsobem v kousku nekvašeného chleba, který je nesen městem Veselí nad Lužnicí ve zvláštní schránce "monstranci".
    V dějinách lidstva byl průvod slavnostního rázu vždy odkazem k něčemu jinému, vyššímu. Nejedná se v žádném případě o pouhou procházku, ale má věřícím spíše připomínat, že každý člověk je na zemi poutníkem, který přichází a odchází, takže země není jeho stabilním domovem. Ale podstatné na této životní cestě je to, že během tohoto putování nemusí jít osamocen. Je tu Bůh sám, který člověka doprovází. U Něho muže každý najít oporu, sílu a povzbuzení. Křesťanská tradice během staletí učinila z této slavnosti jedno z nejpůsobivějších projevů víry, neboť eucharistický Kristus, jež je tímto jedinečným způsobem přítomen v ulicích, jakoby žehnal lidem i celému městu.
    Slavnost je vždy zahájena slavnou mší svatou v kostele Povýšení sv. Kríže v 9.30 hodin a po ní následuje průvod směrující přes náměstí T. G. Masaryka ke kostelu sv. Floriána, kde je zakončena slavnostním požehnáním. Celou slavnost doprovází veselský chrámový sbor a dechová hudba Vlachovka z Týna nad Vltavou a okolí. K účasti na této mimořádné slavnosti jste všichni srdečně zváni.