Jdi na obsah Jdi na menu
 

Průběh večeřadla

20. 2. 2012

1. Sloka mariánské písně.…

2. Ve jménu Otce…..         Zpytování svědomí……        Vyznávám se……

3. Četba úryvku z Písma (není řečeno, že to musí být přímo evangelium).

4. Promluva kněze…  nebo když není přítomen tak krátké uvažování nad textem, případně doplnění - četba z Minutěnky, nebo jiných duchovních textů.

 

5. Začátek růžence.

6. Před každým desátkem sloka mariánské písně, modlitba Otče náš…,

krátké rozjímání nad desátkem, který se bude modlit a následuje desátek Zdrávas…., na závěr desátku je prosba   „Královno míru oroduj za nás“.

7. Po skončení růžence následuje  Zdrávas Královno……

 

8. Prosby….

9. Modlitba.   Otče náš…..

 

10. Zásvětná modlitba k Panně Marii:  Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN. A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!

 

11. Modlitba anděla:  „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“

 

12. Fatimská píseň   -   7 - 10 sloka

Třináctého května v dolině D´Iria, tam dětem se zjevila Panna Maria.

Ref.: Ave, ave, ave Maria. / Ave, ave, ave Maria.

Má růženec v rukou ta překrásná paní a vybízí každého, aby šel za ní.  Ref…

Maria, my s radostí prosíme tebe, Ty pomoz nám otevřít bránu do nebe.  Ref… Do nebe se dostane jen duše čistá, tam uvidí Tebe i Ježíše Krista.    Ref…

 

13. Požehnání

 

Pro fatimská večřadla je požadavek modlitby růžence a čtení z Písma. Zároveň bys jim měl říci o stanovách, k čemu se člen „zavazuje“.