Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt Generální oprava kostela sv. Václava v Dráchově - MK. ČR.

31. 12. 2006

Zařazení projektu v rámci Programu Ministerstva kultury České republiky:

 234 410 – Podpora rozvoje a obnovy MTZ církví a náboženských organizací

 

 

Dráchov je větší vesnice stojící na prudkém svahu nad řekou Lužnicí. Na nejvyšším místě stojí kostel, který je zasvěcen "sv. Václavovi" a postaven byl v gotickém stylu. První zprávy o kostelu se datují z roku 1353.

Je jednolodní obdélná orientovaná stavba s užším, pětiboce uzavřeným presbytářem. Presbytář je sklenutý z doby ranní gotiky s křížovou žebrovou klenbou a byl postaven patrně někdy na přelomu 13. a 14. století.

Původní gotická loď byla v 16. století upravena a později byla zcela přestavěna a dnes má rákosový strop. Nástěnné malby v kostela sv. Václava pocházejí z druhé poloviny 14. století. Okna, původně gotická jsou do půlkruhu sklenuta.

V letech 1751 byla v čele kostela místo  dřevěné zvonice vystavěna nová věž s hruškovitou bání. Pod sakristií se nalézá hrobka.

Kostel má svůj stavebně historický význam a je architektonickou dominantou, stojící majestátně na nejvyšším bodě celé obce Dráchov a je zdaleka viditelná. Tato gotická stavba má velkou hodnotu zřetelně doplňuje bohatou historii blatského okolí.

Poslední generální oprava kostela sv. Václava probíhala v letech 1970-72. V současné době se na některých částech kostela projevuje odpadávání omítek z důvodů použití nekvalitních stavebních materiálů a barevných nátěrů.  Povětrnostní vlivy velmi se projevují i na zhoršující se kvalitě oplechování celé kopule věže. Dále jsou vlivem spodního navlhání zcela odpadlé omítky do výše dvou metrů z důvodů chybějícího odvodnění kolem celého kostela. Zubem času jsou narušeny i všechny dřevěné prvky na kostele jako jsou okna na věži všechny vstupní dveře. Je nutné provést i výměnu oken v chrámové lodi celého kostela.   

 

V rámci chystané rekonstrukce budou realizovány následující aktivity:

 

1.   Oplechování věže

Nejprve bychom provedli nové měděné oplechování celé kopule a pozlacení kříže na kopuli věže.

 

2. Oprava omítek

Projekt počítá s odstraněním venkovní vyžilé omítky po celém plášti kostela (asi 20 %) a nahradí se novými. Po konzultaci s restaurátory, kteří prováděli odborné posouzení stávajících omítek se provedou do výše dvou metrů i nové sanační omítky.

 

3.   Výměna dřevěných prvků

 

Dále by se provedla výměna venkovních dveří (4ks) a výměna oken dřevěných a železných oken (15 ks).

 

4. Hromosvod

 

Během stavebním prací bude zhotoven nový hromosvod.

 

5.   Fasádní nátěry

Po dokončení omítek bude provedeno nové barevné fasádní nátěry.

 

6.  Odvodnění

 

Následně by se provedla drenáž a odvodnění kolem celého kostela.  

Kostel svatého Václava:

 

Popis projektu