Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekt Záchrana kostela svatého Václava v Dráchově - SZIF

31. 12. 2012

Zařazení projektu v rámci Programu rozvoje venkova:

·         OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

o   Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

§  Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

·         Záměr b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

Popis projektu

Kostel svatého Václava

Kostel zasvěcený sv. Václavu v obci Dráchov je původně gotický, prvně zmíněný v roce 1353. Z této doby je zachován presbytář se zachovalými malbami v klenebních polích a na žebrech. Na severní stěně je zachován fragment maleb – Bůh otec, Duch svatý, Kristus posílající učeníky do světa, P. Marie, sv. Josef, 12 apoštolů dole, kolem andělé s atributy a fragmenty malby Jeruzaléma. Dalším fragmentem je tapeta s kosočtvercovým dekorem na východní stěně dole. V rámci prostoru kostela se nachází řada dalších gotických fragmentů. Z pohledu kulturně historického dědictví jde o mimořádně cennou památku, jak dokládá stanovisko Národního památkového ústavu. Propojení témat Posledního soudu a Nejsvětější Trojice je zcela ojedinělé. Rovněž mimořádný oje obraz Boha Otce žehnajícího levou rukou. Zřejmě z 18. století pochází barokní přestavba kostela.

Stav památky: Nástěnné malby byly v minulosti restaurovány (1941), což umožnilo jejich zachování do dnešních dnů. V současné době jsou nástěnné malby na některých místech setřené či vybledlé. Barevná vrstva je uvolněná a značně zaprášená. Kompozičně výjimečné nástěnné malby potřebují po 70 letech očištění, revizi a restaurování, které by umožnilo zachování budoucím generacím. V současnosti již dochází ke ztrátě originální barevné vrstvy, proto je potřeba neodkladně provést její zajištění a restaurování, aby nedošlo k trvalé a nenahraditelné ztrátě středověkých nástěnných maleb.

Význam kulturní památky kostela sv. Václava dále posiluje soubor dalších památkově významných a chráněných nemovitostí v blízkosti kostela (hřbitov, gotická tvrz).

Stav památky: Nástěnné malby byly v minulosti restaurovány (1941), což umožnilo jejich zachování do dnešních dnů. V současné době jsou nástěnné malby na některých místech setřené či vybledlé. Barevná vrstva je uvolněná a značně zaprášená. Kompozičně výjimečné nástěnné malby potřebují po 70 letech očištění, revizi a restaurování, které by umožnilo zachování budoucím generacím. V současnosti již dochází ke ztrátě originální barevné vrstvy, proto je potřeba neodkladně provést její zajištění a restaurování, aby nedošlo k trvalé a nenahraditelné ztrátě středověkých nástěnných maleb.

V rámci chystané rekonstrukce budou realizovány následující aktivity:

 

1.    Restaurátorský zásah

- Odstranění prachových a jiných depozit (suchou i mokrou cestou)

- Vyjmutí nevhodných tmelů a sejmutí novodobých nesoudržných omítkových a barevných vrstev

- Nové tmelení defektů tak, aby bylo shodné se strukturou gotických omítek

- Fixáž maleb včetně tmelů

- Retuš defektů

- Závěrečná fixáž

 

2.    Rekonstrukce elektrického vedení

-  pod dohledem restaurátora je třeba souběžně provést rekonstrukci elektrického vedení

- úmístění elektrických svítidel

 

3.     Výmalba kostela

-  bude provedena nová výmalba interiéru celého kostela

- navržený technický postup záchrany kostela je popsán v projektové dokumentaci, která je

   samostatnou přílohou žádosti.